SƠN LA XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC ĐANG BỊ BIẾN TƯỚNG

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương hết sức đúng đắn nhằm phát huy mọi nguồn lực, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Tuy nhiên, tại nhiều nơi thì công tác này đang bị biến tướng khi phụ huynh phải đóng góp những khoản thu rất lớn cho con em mình mà không nhận được sự công khai, minh bạch. Và mới đây thôi, sự việc này đã gây nên nhiều bức xúc của không ít gia đình khó khăn tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.