Thái Lan dùng lưới lớn vớt xác đàn voi ngã chết ở thác tử thần

Các cơ quan chức năng phát hiện thêm 5 con voi khác chết ở cùng khu vực thác Haew Narok, Thái Lan. Họ dùng chiếc lưới lớn nhằm mục đích ngăn chặn xác chết gây ô nhiễm hồ chứa.

Video: Bangkok Post