Diễn viên tệ nhất 'Phía trước là bầu trời' vẫn diễn đơ cứng sau 18 năm

Diễn viên tệ nhất 'Phía trước là bầu trời' vẫn diễn đơ cứng sau 18 năm

Xuất hiện trong trailer tập 5 của 'Hoa hồng trên ngực trái', chàng Nam Khánh điển trai của 'Phía trước là bầu trời' bị chê diễn xuất đơ cứng, đặc biệt là ở đôi mắt thiếu cảm xúc.