sư thầy thích thanh toàn hoàn tục

Đại đức Thích Thanh Toàn xin xả giới hoàn tục vì 'cảm thấy ...

Nay con làm đơn này xin xả giới và hoàn tục', đại đức Thích Thanh Toàn viết ... thầy được quyền sở hữu", đại đức Thích Tâm Vượng giải thích về việc ... đồng ý với thỉnh nguyện của sư Toàn


Căn cứ nào để sư Thích Thanh Toàn hoàn tục nhưng xin giữ ...

Đại đức Thích Thanh Toàn (người đứng) xin xả giới và hoàn tục trong .... Có mặt tại buổi họp, sÆ° thầy Thích Thanh Toàn đã chủ động phát ...


Chấp nhận cho sư Thích Thanh Toàn hoàn tục, sẽ bãi miễn ...

Theo Đại đức Vượng, kết luận của cuộc họp Thường trá»±c Ban Trị sá»± PGVN tỉnh VÄ©nh Phúc ngày 5/10 đã chấp nhận theo nguyện vọng xin xả ...


Gia tài 300 tỷ của sư Thích Thanh Toàn bao gồm tài sản gì ...

Đáng chú ý, trong clip, sư Thích Thanh Toàn cho biết, ông có tài sản trị giá khoảng 200 ... Tờ trình xin xả giới hoàn tục của Thích Thanh Toàn. ... Nếu phật tử cúng pho tượng ngọc trị giá hàng tỉ đồng


Sư Thích Thanh Toàn có được giữ khối tài sản hơn 300 tỷ khi ...

SÆ° Thích Thanh Toàn có được giữ khối tài sản hÆ¡n 300 tá»· khi hoàn tục? ... giáo Việt Nam tỉnh VÄ©nh Phúc chấp thuận nguyện vọng xả giới, hoàn tục. ... tÆ° cách nhà chùa hay sÆ° thầy Thích Thanh Toàn, mà sáº


'Sư Thích Thanh Toàn giữ lại tài sản 200-300 tỉ khi hoàn tục là ...

'SÆ° Thích Thanh Toàn giữ lại tài sản 200-300 tỉ khi hoàn tục là ... Nếu phật tá»­ cúng pho tượng ngọc trị giá hàng tỉ đồng cho thầy Toàn đặt ở ...


Sư Thích Thanh Toàn xin hoàn tục nhưng vẫn muốn giữ đất ...

SÆ° thầy Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng, hôm 4/10 đã có tờ ... xin được xả giới, hoàn tục, nhÆ°ng vẫn muốn giữ lại toàn bộ tài sản là ...


Sư thầy Thích Thanh Toàn xin giữ lại tài sản để trả nợ - Thời ...

Trước khi hoàn tục, đại đức Thích Thanh Toàn xin được giữ một số mảnh đất mua của người dân xung quanh chùa Nga Hoàng để trả nợ.