sư thầy thích thanh toàn phóng viên

Đại đức Thích Thanh Toàn xin xả giới, hoàn tục sau bê bối 'gạ ...

HCM gọi là “gạ tình” với nữ phóng viên không đúng hoàn toàn nhÆ° ... SÆ° thầy Thích Thanh Toàn đang là trụ trì chùa Nga Hoàng và cÅ©ng được ...


Sư thầy "gạ tình" phóng viên chính thức được xả giới, hoàn ...

(Dân trí) - Nhà sÆ° Thích Thanh Toàn bị tố "gạ tình" nữ phóng viên chính thức được GHPGVN tỉnh VÄ©nh Phúc cho xả giới, hoàn tục và bãi miễn ...


Sư thầy nghi 'gạ tình' nữ phóng viên xin xả giới, hoàn tục ...

Đại Đức Thích Thanh Toàn - sÆ° thầy bị tố 'gạ tình' nữ phóng viên - đã có tờ trình xin Ban Trị sá»± Phật giáo Việt Nam tỉnh VÄ©nh Phúc cho được xả ...


Sư thầy nghi "gạ tình" phóng viên chưa được bổ nhiệm trụ trì ...

Dân trí Ban Trị sá»± Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh VÄ©nh Phúc xác nhận, Đại đức Thích Thanh Toàn mới chỉ được bổ nhiệm trụ trì chùa Nga ...


Sư thầy Thích Thanh Toàn xin giữ lại tài sản để trả nợ - Thời ...

Trước khi hoàn tục, đại đức Thích Thanh Toàn xin được giữ một số mảnh ... Thanh Toàn - người bị tố gạ tình nữ phóng viên - đã được Ban Trị sự chấp ... Sư thầy Thích Thanh Toàn xin hoàn tục sau b


Sư thầy Thích Thanh Toàn xin hoàn tục sau bê bối gạ tình ...

Sư thầy Thích Thanh Toàn phát nguyện sám hối đại tăng và xin xả giới ... Thanh Toàn - trụ trì chùa Nga Hoàng - bị tố gạ tình nữ phóng viên.


Xác minh tài sản nhà sư Thích Thanh Toàn vụ 'gạ tình' nữ ...

Được biết, trước đó, sÆ° Toàn bị nữ phóng viên phản ánh chuyện “gạ tình” kèm theo bằng chứng là video clip. Sau đó, GHPGVN tỉnh VÄ©nh Phúc ...